Добре дошли > Нашата дейност > Консултации > Защита от импулсни пренапрежения

Защита от импулсни пренапрежения

Атмосферни пренапрежения
Източници за тях са:


Комутационни пренапрежения
Основни причини за тях са:

  • в мрежи високо напрежение - включване и изключване на ненатоварен електропровод или трансформатор, големи електрически товари, къси съединения
  • в мрежи ниско напрежение - включване и изключване на индуктивности като трансформатори, дросели, бубини за защити и релета, дълги токови кръгове, искрене, кръгов огън на колектори, контактни пръстени, превключване на домакински уреди, луминисцентни лампи, кафемелки, прахосмукачки и др.

Изключването на токови кръгове може да последва предвидено - от прекъсвач или непредвидено - при стопяване на предпазител или при защитно изключване.

Посочените смущения проникват както отвън през електроснабдителните и информационните линии, така и могат да бъдат генерирани от фактори вътре в самата сграда. Разпространяват се както по галваничен така и по електромагнитен път.

Като проблем защитата от импулсни пренапрежения, особено от атмосферен произход, не е нов в България. Почти всички сгради са съоръжени с гръмоотводна система за защита - т.н. "външна защита". Все още липсва и се недооценява т.н. "вътрешна защита", чиято цел е да предпази електрическите съоръжения и апарати ниско напрежение в сградите.

Проф. д.т.н. Стефан Илиев е водещ експерт в България с повече от 15 годишен професионален опит в тази област.

Компетентни консултации за фирми, проектанти, частни лица, проектиране, проверка на готови проекти и препоръка на конкретни продукти.
Цена: 50,00 лв/час без ДДС.Публикации по темата:За повече информация моля свържете се с нас!